Deze betaling is reeds afgerond.

Uw betaling

Begunstigde: NPO - productie
Factuur: NPO-SCM-00029783
Factuurdatum: 17-4-2021
Vervaldatum: 22-4-2021
Hoofdsom: EUR 2,95
Btw-bedrag: EUR 0,51
Reeds betaald: EUR 2,95
Bedrag: EUR 0,00
Omschrijving: Uw NPO Start plus abonnement maand april - 2021